Functia de gradul al doilea - determinare coeficienti | Programe C++

Cerinta:

Sa se determine coeficientii ecuatiei de gradul al doilea in functie de delta. Algoritmul va verifica existenta functiei in cazul in care coeficientul lui "x patrat" este egal cu 0, precum si stabilirea coeficientilor in cele trei situatii de existenta a deltei:


Rezolvare:

 

 

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
int a, b, c, delta, x1, x2;
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
cout<<"c=";
cin>>c;

if(a!=0){
cout<<"\n"<<"("<<a<<")"<<"x*x+"<<"("<<b<<")"<<"x+"<<"("<<c<<")=0";
}
else{
cout<<"Nu este functie de gradul al doilea!"<<"\n\n";

return 0;
}

delta=(b*b)-4*a*c;
cout<<"\n"<<"delta=" <<delta;

if(delta>0){
x1=((-b)+sqrt(delta))/(2*a);
x2=((-b)-sqrt(delta))/(2*a);
cout<<"\n\n"<<"x1="<<x1;
cout<<"\n"<<"x2="<<x2;
}
if(delta<0){
cout<<"\n\n"<<"Functia nu are solutii reale!";
return 0;}
if(delta==0){
x1=x2=(-b)/(2*a);
cout<<"\n\n"<<"x1="<<x1<<"\n"<<"x2="<<x2;}
}