Lectia 12 C++ | Pointeri

Un pointer este o variabila care are ca valoare adresa de memorie a unei alte zone.
Cu ajutorul adreselor lor, pointerii se folosesc pentru a face referire la date.

Aceasta este sintaxa unui pointer:
tip *nume_variabila;

Pentru a putea utiliza pointerii, se folosesc doi operatori unari:

-operatorul * | furnizeaza valoarea zonei de memorie indicate de pointer;
-operatorul & | extrage adresa unei variabile si o atribuie unei alte variabile;

Exemplu: