Logo Facebook8    Logo Youtube12     Logo twitter

Lectia 5 PHP | Operatori

Operatori PHPOperatorii sunt foarte importanti deoarece prin folosirea acestora putem efectua diferite operatii intre doua sau mai multe valori (valori = operanzi).

Exista mai multe tipuri de operatori, printre care se regasesc:

- operatori de atribuire
- operatori aritmetici
- operatori logici
- operatori de comparare
- operatori de incrementare
- operatorul ternar

Sa luam pe rand fiecare tip de operatori si sa il explicam:

Operatori de atribuire

Exista un singur operator de atribuire si anume "=".
Acesta atribuie o valoare unei variabile.
In stanga operatorului "=" se scrie numele variabilei, iar in dreapta scriem valoarea pe care dorim sa i-o atribuim acesteia.

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php

$a = 5;

echo $a;

?>

5


Operatorul "=" poate fi combinat cu operatorii aritmetici astfel incat atribuind unei variabile o anumita valoare, aceasta sa fie prelucrata dupa cum se observa in exemplul urmator.

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php

$a = 10;

$a += 5;

echo $a;

$b = 10;

$b /= 5;

echo $b;

?>

15

2


Dupa cum se poate observa in exemplul de mai sus, punand un operator aritmetic in fata operatorului de atribuire "=", valoarea initiala declarata a unei variabile se poate schimba.
Combinatiile dintre operatorul de atribuire si cele aritmetice sunt urmatoarele:
+=   aduna valoarea initiala cu noua valoare definita
-=    scade valoarea initiala cu noua valoare definita
*=    inmulteste valoarea initiala cu noua valoare definita
/=    imparte valoarea initiala cu noua valoare definita
.=    lipeste un text de valoarea data initial

Operatori aritmetici:

Operatorii aritmetici sunt:"+","-","*","/".

+ = plus (returneaza suma).
- = minus (returneaza diferenta).
* = inmultit (returneaza produsul).
/ = impartit (returneaza catul).

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php

$a = 10;

$b = 2;

echo is_string($b);

echo $a + $b . "<br />";

echo $a -$b . "<br />";

echo $a *$b . "<br />";

echo $a /$b . "<br />";

?>

12

8

20

5

 

 

Operatori logici:

Operatorii logici sunt:"&&","||","and","or","xor".

&& = si logic (returneaza true daca operanzii sunt adevarati).
|| = sau logic (returneaza true daca cel putin unul dintre operanzi este adevarat).
and = si (este asemanator cu &&, dar are o prioritate mai mica).
or = sau (este asemanator cu ||, dar are o prioritate mai mica).
xor = sau exclusiv (returneaza adevarat daca operanzii sunt diferiti si fals daca operanzi sunt egali).

Pentru a putea folosi operatorii logici avem nevoie de o functie care sa compare doua valori.
Putem folosi functia "var_dump()" pe care ai invatat-o in lectia anterioara.

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php

$a = 5;

$b = 10;

var_dump($a>4 && $b<11);

echo ' ';

?>

bool(true)


Acum sa explicam scriptul de mai sus:
Am declarat doua variabile "$a si $b" atribuindu-le valorile "5 respectiv 10".
Folosim functia "var_dump" pentru a analiza rezultatul expresiei din interiorul parantezelor si pentru a-l afisa.
Expresia se citeste in felul urmator:
Daca valoarea variabilei a este mai mare decat 4 si valoarea variabilei b este mai mica decat 11, atunci sa se afiseze rezultatul. Operatorul && returneaza true daca toti operanzii sunt adevarati. In cazul nostru valoarea variabilei a este mai mare decat 4 (5>4) si valoarea variabilei b este mai mica decat 11 (10<11).
In concluzie, operanzii indeplinesc conditia operatorului logic "&&" rezultand astfel "true".

Structura este asemanatoare si pentru ceilalti operatoril logici.

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php

$a = 5;

$b = 10;

var_dump($a>4 && $b<11);

var_dump($a>4 && $b<8);

var_dump($a>4 && $b<11);

var_dump($a>4 && $b<11);

echo ' ';

?>

bool(true)

bool(false)

bool(true)

bool(false)

 

Operatori de comparare

Operatorii de comparare sunt "==", "===", "<", ">", "<=", ">=", "<>", "!=", "!==".
== - egalitate - returneaza true daca operanzii au aceeasi valoare.
=== - identitate - returneaza true daca operanzii au aceeasi valoare, dar si acelasi tip de date.
< - mai mic - returneaza true daca operandul din stanga este mai mic decat cel din dreapta.
> - mai mare - returneaza true daca operandul din stanga este mai mare decat cel din dreapta.
<= - mai mic sau egal - returneaza true daca operandul din stanga este mai mic sau egal decat cel din dreapta.
>= - mai mare sau egal - returneaza true daca operandul din stanga este mai mare sau egal decat cel din dreapta.
<> sau != - diferit - returneaza true daca operanzii au valoarea diferita.
!== - returneaza true daca operanzii au valoare si tipul de date diferit.

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php
$a = 5;
$b = 10;
var_dump($a==$b);
echo ' ';
var_dump($a===$b);
echo ' ';
var_dump($a<$b);
echo ' ';
var_dump($a>$b);
echo ' ';
var_dump($a<=$b);
echo ' ';
var_dump($a>=$b);
echo ' ';
var_dump($a<>$b);
echo ' ';
var_dump($a!=$b);
echo ' ';
?>

bool(false)

bool(false)

bool(true)

bool(false)

bool(true)

bool(false)

bool(true)

bool(true)


Operatori de incrementare

Valoarea variabilelor poate fi crescuta sau de scazuta cu "1" folosind operatorii de incrementare "++"  respectiv decrementare "--".
Operatorul "++" creste valoarea initiala a unei valoare cu 1.
Operatorul "--" scade valoarea initiala a unei valoare cu 1.

Exemplu:

Cod sursa:   Rezultat:

<?php
$a = 5;
$a++;
echo $a;

$b = 5;
$b--;
echo $b;
?>

6

4

 

In lectia urmatoare te voi invata ce este si cum se foloseste instructiunea if.Aceasta instructiune te va ajuta sa pui in practica tot ce ai invatatpana acum si vei intelege mult mai bine informatiile acumulate.


 

 

Acest site foloseste cookie-uri.

Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că aveti cea mai bună experiență pe acest site.

I understand
DESPRE NOI
World-IT este un site care are ca domeniu Tehnologia Informatiei(IT).
Acest site are ca prim scop introducerea persoanelor in acest domeniu. Mai multe informatii aici.

URMARESTE-NE 
Logo Facebook8  Logo Youtube12  Logo twitter