Adunarea / Suma a doua numere | Programe C++

Mai multe probleme C

Cerinta:

Se considera doua numere a si b. Sa se adune cele doua numere si sa se afiseze rezultatul.


Rezolvare:

 

 

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

int a; int b; int suma;
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;

suma=a+b;

cout<<suma;

return 0;
}


Explicatie:

Programul aduna doua numere cu valori citite de la tastatura.
Am declarat trei variabile de tip intreg (int):

int a; int b; int suma;
In variabila "a" se va stoca primul numar citit de la tastatura si in variabila "b" se va stoca al doilea numar citit de la tastatura.
In variabila "suma" se va stoca rezultatul adunarii celor doua numere citite de la tastatura.

Prin folosirea codurilor "cout<<a=";" si "cout<<"b=";" am afisat un mesaj pe consola pentru ca utilizatorul programului sa stie ce date trebuie sa introduca.

Prin folosirea codurilor "cin>>a;" si "cin>>b;" am citit numerele introduse de la tastatura in timpul rularii programului.

Prin folosirea codului "suma=a+b;" i-am atribuit variabilei "suma" valoarea sumei celor doua numere citite de la tastatura.

La final, vom afisa valoarea variabilei "suma":

cout<<suma;