Adunarea / Suma a n numere consecutive pare | Programe C++

Mai multe probleme C

Cerinta:

Se considera n numere consecutive pare. Sa se adune cele n numere si sa se afiseze rezultatul.

Explicatie:

Atribuindu-i lui "n" o anumita valoare, programul va returna suma primelor n numere consecutive pare.
Exemplu:
Daca ii atribuim lui "n" valoarea "5", programul va aduna numerele "0,2,4,6,8" prin intermediul formulei de calcul "n*n=5*4=20".


Rezolvare:

 

 

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
int n; int sum;
cout<<"n=";
cin>>n;
sum=n*(n-1);
cout<<sum;
return 0;
}