Programe C++ operatori

Mai multe probleme C

Adunarea / suma a doua numere

1.Se considera doua numere a si b. Sa se adune cele doua numere si sa se afiseze rezultatul. REZOLVARE go1

Adunarea a n numere date de la tastatura

2.Se considera n numere date de la tastatura. Sa se adune cele "n" numere si sa se afiseze rezultatul. REZOLVARE go1

Adunarea / suma a n numere consecutive

3.Se considera n numere consecutive. Sa se adune cele n numere si sa se afiseze rezultatul. REZOLVARE go1

Adunarea / Suma a n numere consecutive impare

4.Se considera primele n numere consecutive impare. Sa se adune cele n numere si sa se afiseze rezultatulREZOLVARE go1

Adunarea / Suma a n numere consecutive pare 

5.Se considera primele n numere consecutive pare. Sa se adune cele n numere si sa se afiseze rezultatul. REZOLVARE go1