www

Imagine World Wide WebWWW=World Wide Web.
WWW reprezinta un sistem de documente si informatii de tip hipertext legate intre ele, care pot fi accesate prin internet.

Documentele aflate pe server, pot fi accesate cu ajutorul unor adrese specifice.

Exemplu de adrese:

www.World-IT.ro
www.videotutorial.ro

Web-ul este format din patru componente cheie:
- protocolul de intercomunicatie HTTP
- limbajul de scriere HTML
- serverul de web
- browser-ul