Logo Facebook8    Logo Youtube12     Logo twitter

Lectia 6 C++ | Operatori

Operatorii sunt:"+","-","*","/","!","&&","||".

+ = plus.
- = minus.
* = inmultit.
/ = impartit.
! = negare (not)
&& = daca (and)
|| = sau (or)

Acum sa folosim fiecare operator.

Incepem cu operatorul "+":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){

int a,b,suma;
a=7;
b=5;

suma=a+b; //operatorul "+", aduna variabila "a" cu variabila "b".
//in cazul nostru, "a=7" si "b=5".In concluzie variabila "suma" va fi egala cu "12"

printf("%d",suma);

return 0;}

 12

Am declarat trei variabile: a, b, suma.
Variabilelor a si b, le-am atribuit cate o valoare: a=7 si b=5.
Variabila "suma", trebuie sa fie suma dintre variabila "a" si variabila "b".
Vom scrie "suma=a+b", adica suma=7+5.
In final vom afisa valoarea sumei: "printf("%d",suma)", %d inlocuieste "suma" cu 12 de la 7+5.

Acum sa trecem la operatorul "-":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){

int a,b,diferenta;
a=7;
b=5;

diferenta=a-b; //operatorul "-", scade variabila "a" din variabila "b".
//in cazul nostru, "a=7" si "b=5".In concluzie variabila "diferenta" va fi egala cu "2"


printf("%d",diferenta);

return 0;}


Urmeaza operatorul "*":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){

int a,b,produsul;
a=7;
b=5;

produsul=a*b; //operatorul "*", inmulteste variabila "a" cu variabila "b".
//in cazul nostru, "a=7" si "b=5".In concluzie variabila "produsul" va fi egala cu "35"


printf("%d",produsul);

return 0;}

35 

 

Urmeaza operatorul"/":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){

int a,b,catul;
a=10;
b=5;

catul=a/b; //operatorul "/", imparte variabila "a" cu variabila "b".
//in cazul nostru, "a=10" si "b=5".In concluzie variabila "catul" va fi egala cu "2"


printf("%d",catul);

return 0;}


Haideti sa facem un program care sa calculeze: suma, diferenta, produsul si catul a doua numere:

Acesta este codul cu explicatii:

#include <iostream> //biblioteca
#include <stdio.h> //biblioteca
#include <conio.h> //biblioteca
#include <math.h> //biblioteca

using namespace std; //face apel catre biblioteca standard

int main(){
char z; //declaram un sir de caractere
float a,b,suma,diferenta,produsul,catul; //declaram variabilele de tip float (cu virgula)

printf("Introduceti primul numar:"); //afisam un mesaj
scanf("%f",&a); //stocam valoarea introdusa in variabila (numarul) "a"
printf("Introduceti al doilea numar:"); //afisam un mesaj
scanf("%f",&b); //stocam valoarea introdusa in variabila (numarul) "a"

printf("\n\nCe operatie doriti sa faceti?\n"); //afisam un mesaj
printf("1.Adunare"); //afisam un mesaj
printf("\n2.Scadere"); //afisam un mesaj
printf("\n3.Inmultire"); //afisam un mesaj
printf("\n4.Impartire"); //afisam un mesaj
printf("\n\nTastati numarul corespunzator operatiei:"); //afisam un mesaj

z=getch(); //citeste un singur caracter de la tastatura
switch(z) { //aici incepe blocul switch

case '1' : suma=a+b; printf("\nSuma este egala cu:%.2f",suma);break; //daca apasam tasta 1, va aparea cazul 1
case '2' : diferenta=a-b;printf("\nDiferenta este egal cu:%.2f",diferenta);break; //daca apasam tasta 2, va aparea cazul 2
case '3' : produsul=a*b;printf("\nProdusul este egal cu:%.2f",produsul);break; //daca apasam tasta 3, va aparea cazul 3
case '4' : catul=a/b;printf("\nCatul este egal cu:%.2f",catul);break; //daca apasam tasta 4, va aparea cazul 4
} //aici se termina blocul switch
getch();
return 0;} //aici se termina programul

 


Urmeaza operatorul"!
":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){
int a=1;
if(!(a<0)){ //operatorul "!", neaga conditia "a<0" care devine "a>0".
//in concluzie aceasta conditie devine adevarata si se va afisa mesajul urmator.

printf("Operatorul ! neaga o conditie."); //acesta este mesajul.
}
return 0;}

 Operatorul ! neaga o conditie.

 

 


Urmeaza operatorul "&&":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){
int a=1,b=6;

if(a>0 && b>5){ //operatorul "&&", verifica daca toate conditile sunt adevarate.
//daca o conditie nu este adevarata, nu se va afisa mesajul.
//conditile noastre sunt adevarate si se va afisa mesajul urmator.

printf("Operatorul && verifica toate conditile.");
}
return 0;}

 Operatorul && verifica toate conditile


Urmeaza operatorul "||":

 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main(){
int a=1,b=6;
if(a<0 || b>5){ //operatorul "||", verifica daca o singura conditie este adevarata.
//daca o conditie nu este adevarata dar alta este, se va afisa mesajul.

printf("Operatorul || verifica daca o conditie este adevarata.");
}
return 0;}

Operatorul || verifica daca o conditie este adevarata. 

 

Acest site foloseste cookie-uri.

Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că aveti cea mai bună experiență pe acest site.

I understand
DESPRE NOI
World-IT este un site care are ca domeniu Tehnologia Informatiei(IT).
Acest site are ca prim scop introducerea persoanelor in acest domeniu. Mai multe informatii aici.

URMARESTE-NE 
Logo Facebook8  Logo Youtube12  Logo twitter